Klachtenregeling

Wij streven ernaar dat jij goede verloskundige zorg en een deskundige, professionele benadering van ons krijgt. Helaas komt het af en toe voor dat hierin (vaak onbedoeld) wat ontbreekt. Wanneer je een klacht hebt over de verloskundige zorg of de benadering van je verloskundige, dan is ons advies dit altijd bespreekbaar te maken. Door het te bespreken leren wij van onze tekortkomingen of worden wij geattendeerd op iets wat onbedoeld gebeurd is. Als je het lastig vindt om dit rechtstreeks met aangaande verloskundige te bespreken, kan je de klacht ook met een andere verloskundige bespreken. Wij staan hier allen altijd open voor.

Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

Wat doet de KNOV Klachtencommissie?

De klachtencommissie:

  • doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • behandelt je klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
073 – 689 18 90
evanmackelenbergh@knov.nl